VÆRDIGRUNDLAG

Solsikkegården er et familielignende opholdssted, som afspejler normaliteten ude i samfundet. Solsikkegårdens personale er omsorgsfulde, nysgerrige og troværdige voksne, der altid har en faglig begrundelse for deres handlinger.

Solsikkegården er af den overbevisning, at måden vi understøtter barnets/den unges udvikling er ved at have fokus på familien som helhed. Vi ser det som afgørende, at man ser familien og netværket som vigtige samarbejdspartner, der altid har nogle ressourcer, som kan bidrage til at barnet/den unge opnår trivsel.

Solsikkegården har et inkluderende menneskesyn, hvilket vil sige, at vi stiller et miljø til rådighed, hvor barnet/den unge kan føle sig tryg, føle tilhørsforhold samtidig med at barnet/den unge får mulighed for at indgå i almene og udviklende fællesskaber.

Vi har altid fokus på formålet med anbringelsen. Solsikkegården har hele tiden for øje om det rette for barnet/den unge fortsat er anbringelse på Solsikkegården, eller om vi vurderer, at det bedste for barnet/den unge har udviklet sig til fx aflastning, hjemgivelse eller udslusning til egen lejlighed med eller uden støtte fra Solsikkegården.

MÅLSÆTNING

Solsikkegårdens målsætning er at skabe det bedste opholdssted set ud fra barnets/den unges perspektiv.

Vi vil skabe nogle trygge og stabile rammer, da vi tror på, at det er nogle af grundelementerne for, at man kan skabe trivsel og udvikling.

Målet med Solsikkegårdens forebyggende og støttende indsats er at skabe de bedste forudsætninger for at barnet/den unge bliver i stand til at genoptage eller fortsætte deres sociale, fysiske og psykiske udvikling, og på den måde kan opnå samme muligheder og udfoldelse af fremtidsønsker som deres jævnaldrende.

Derudover er det en målsætning med vores anerkendende og ressourcefokuseret pædagogiske indsats at understøtte barnets/den unges mestringsevne og frihed til at skabe eget liv.