MÅLGRUPPE

Målgruppen på Solsikkegården er børn og unge fra 5-17 år, anbragt efter § 52 stk. 3. nr. 7, 58 og § 76., hvor der er mulighed for efterværn til og med det 22. år.

Tilbuddet er godkendt efter § 66, stk.1, nr. 5, lov om social service.

Solsikkegården har syv døgnpladser. Målgruppen er børn og unge, som har været eller er i risiko for at blive udsat for omsorgssvigt, herunder seksuelle eller voldelige overgreb.

Målgruppen er kendetegnet ved generelle relations- og tilknytningsforstyrrelser. Der er tale om børn og unge, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder og som ofte er i uhensigtsmæssig udvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder, med behov for omsorg og massiv støtte til trivsel og udvikling.

Tilbuddet vil også kunne varetage opgaver, hvor der er en let grad af udviklingsforstyrrelser.

Solsikkegården modtager ikke unge, der er involveret i alvorlig kriminalitet eller i et massivt misbrug, der ville kræve afrusning.