KVALITETSSIKRING/DOKUMENTATION

Ved barnets/den unges indflytning modtages en handleplan jf. § 140 fra den anbringende kommune. Denne handleplan gennemgås med barnet/den unge. Der laves herefter solmål under hvert handleplansmål.

Solmål er Solsikkegårdens betegnelse for et målbart mål, der ligger indenfor barnets/den unges nærmeste udviklingszone og skaber derved de bedste forudsætninger for, at vedkommende får en succesoplevelse og på sigt opfylder handleplansmålet. Solmålene udarbejdes gennem inddragelse og samarbejde med barnet/den unge, så barnet/den unge oplever ejerskab.

Solmålene vil blive drøftet på personalemøde hver 14. dag, samt løbende med barnet/ den unge.

Der udvælges tre solmål. Disse tre mål kalder vi de aktive solmål, som sættes i en prioriteret rækkefølge.

Der arbejdes intenst med nummer et, hver dag personalet møder ind på arbejde ind til målet er opfyldt. På denne måde sikres der, at opfyldelsen af målet er indtænkt i dagens aktiviteter og samtaler.

Den pædagogiske indsats og barnets/den unges udvikling bliver efterfølgende dokumenteret i vores journal system. Der besluttes, om et mål er opfyldt på et personalemøde og det dokumenteres herefter i vores journal system. Der vælges efterfølgende et nyt solmål fra de passive mål, som bliver en del af de tre aktive solmål. Ved overskud hos barnet/ den unge kan der arbejdes pædagogisk med nummer et samt en af de andre aktive solmål.